&nsbp;Khóa 38IE - Khai giảng ngày 13/02/2017

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 38IE - KHAI GIẢNG NGÀY 13/02/2017


 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
1
13/2
  
 
 

  -  
14/2
  
 
 

  -  
15/2
 18:00 
MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
   
 131 - P.305 
16/2
  
 
 

  -  
17/2
 18:00 
MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
   
 131 - P.305 
18/2
  
 
 

  -  
19/2
  
 
 

  -  
2
20/2
  
 
 

  -  
21/2
  
 
 

  -  
22/2
 18:00 
MG+QLS+DG
Ðầu tư KD BÐS
   
 131 - P.305 
23/2
  
 
 

  -  
24/2
 18:00 
MG+QLS+DG
Ðầu tư KD BÐS
   
 131 - P.305 
25/2
  
 
 

  -  
26/2
  
 
 

  -  
3
27/2
  
 
 

  -  
28/2
  
 
 

  -  
1/3
 18:00 
MG+QLS+DG
Pháp luật KD BÐS
   
 131 - P.305 
2/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
3/3
 18:00 
MG+QLS+DG
Pháp luật KD BÐS
   
 131 - P.305 
4/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
5/3
  
 
 

  -  
4
6/3
   
Nghỉ
 
 
   
7/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
8/3
 18:00 
MG+QLS+DG
Pháp luật KD BÐS
   
 131 - P.305 
9/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
10/3
 18:00 
MG+QLS+DG
Phòng chống rửa tiền
   
 131 - P.305 
11/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
12/3
  
 
 

  -  
5
13/3
 18:00 
MG+QLS+DG
Ôn tập + Kiểm tra
   
 131 - P.305 
14/3
 18:00 
ĐG
Định giá BĐS
   
 131 - P.305 
15/3
 18:00 
MG
Tổng quan môi giới
   
 131 - P.305 
16/3
 18:00 
ĐG
Ôn tập + Kiểm tra
   
 131 - P.305 
17/3
 18:00 
MG
Tổng quan môi giới
   
 131 - P.305 
18/3
   
Nghỉ
 
 
   
19/3
  
 
 

  -  
6
20/3
 18:00 
MG+QLS
Quy trình MG
   
 131 - P.305 
21/3
   
Nghỉ
 
 
   
22/3
 18:00 
MG+QLS
Quy trình MG
   
 131 - P.305 
23/3
  
 
 

  -  
24/3
 18:00 
QLS
Quản lý ÐH sàn
   
 131 - P.305 
25/3
  
 
 

  -  
26/3
  
 
 

  -  
7
27/3
 18:00 
QLS
Quản lý ÐH sàn
   
 131 - P.305 
28/3
  
 
 

  -  
29/3
 18:00 
MG+QLS
Kỹ năng MG
   
 131 - P.305 
30/3
  
 
 

  -  
31/3
 18:00 
MG+QLS
Kỹ năng MG
   
 131 - P.305 
1/4
  
 
 

  -  
2/4
  
 
 

  -  
8
3/4
   
Nghỉ
 
 
   
4/4
 18:00 
MG+QLS
Nộp BCTT
   
 131 - Văn phòng 
5/4
 18:00 
MG+QLS
Ôn tập + Kiểm tra
   
 131 - P.305 
6/4
  
 
 

  -  
7/4
   
Nghỉ
 
 
   
8/4
  
 
 

  -  
9/4
  
 
 

  -  
9
10/4
  
 
 

  -  
11/4
  
 
 

  -  
12/4
  
 
 

  -  
13/4
  
 
 

  -  
14/4
  
 
 

  -  
15/4
  
 
 

  -  
16/4
  
 
 

  -  
10
17/4
  
 
 

  -  
18/4
  
 
 

  -  
19/4
  
 
 

  -  
20/4
  
 
 

  -  
21/4
  
 
 

  -  
22/4
  
 
 

  -  
23/4
  
 
 

  -  
11
24/4
  
 
 

  -  
25/4
  
 
 

  -  
26/4
  
 
 

  -  
27/4
  
 
 

  -  
28/4
  
 
 

  -  
29/4
  
 
 

  -  
30/4
  
 
 

  -  
12
1/5
  
 
 

  -  
2/5
  
 
 

  -  
3/5
  
 
 

  -  
4/5
  
 
 

  -  
5/5
  
 
 

  -  
6/5
  
 
 

  -  
7/5
  
 
 

  -  

Cập nhật ngày: 25/05/2018Thời khóa biểu có thể thay đổi, cập nhật thường xuyên website của nhà trường để có TKB mới nhất