Không có câu hỏi. Dai hoc Kinh te Tai chinh TPHCM - Trung tam dao tao bat dong san