Đại học Kinh Tế Tài Chính
GÓC HỌC TẬP
THỨ HAI (1/6)
K62be (01/06) - 18:00 - MG+QLS+DG
Pháp luật KD BÐS
131 Cô Bắc - P.406

K62ie (11/05) - 18:00 - MG+QLS
Kỹ năng MG
131 Cô Bắc - P.406

Giá thị trường
ĐĂNG NHẬP
THỐNG KÊ
Số lượng truy cập : 324,214
Trực tuyến : 42
Số lượng thành viên 1583
ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 
ĐÀO TẠO
Dai hoc Kinh te Tai chinh TPHCM - Trung tam dao tao bat dong san
Đào tạo cấp chứng chỉ Ban giảng viên Hệ đào tạo Cấp chứng chỉ hành nghề

Chuyên đề: Đầu tư kinh doanh bất động sản

   1) Ông Vũ Quang Lãm      Phó phòng QLNS
     Sở Tài chính TPHCM

   2) TS. Lê Tấn Phước      Phòng đào tạo Sau đại học
     Đại học Kinh tế TPHCM

   3) ThS. Nguyễn Thành Huyên      Giảng viên
     Đại học Mở


Trờ về trang trước
BẢN TIN HỌC TẬP
 
THÔNG BÁO
Sàn bất động sản Tường Minh
  Bản quyền bởi
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TPHCM
131 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM
(08) 62.741.667 - (08) 36.123.297 - (08) 3904.1235 - (08) 3904.1236
Thiết kế bởi Fantipo
"